Crnogorski Sokoj, PAM CG, traži 63.000 evra od budvanske diskoteke Top Hill

Crnogorski Sokoj, PAM CG, traži 63.000 evra od budvanske diskoteke Top Hill

Organizacija za zaštitu prava autora muzike – PAM CG tužila je budvansku diskoteku Top hil zbog navodnog duga od 62.800 eura zbog neplaćanja naknada za autorska prava za 2011, 2012. i 2013. godinu.

Top Hill Budva

Top Hill Budva

U PAM-u tvrde da Top hil nije ispoštovao odredbe ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela s repertoara PAM-a kojim je previđeno da budvanska diskoteka plaća…

View On WordPress

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s